top of page

Stichting Maria Emalia Dorrepaal

4908986366_1ce50739fd_o.jpg

Stichting Maria Emalia Dorrepaal richt zich op het ondersteunen van projecten die leiden tot verbetering van de deelname van mensen aan het maatschappelijk leven. De stichting richt zich met haar ondersteuning met name op doelen in Nederland en Indonesië. 

 

Het statutaire doel luidt als volgt:

  1. het verlenen van geldelijke steun aan herstellenden om hen weer geheel geschikt te maken voor het gewone dagelijkse leven

  2. het verlenen van geldelijke steun aan rechtspersonen, welker doel onder meer met sub 1 omschreven doel omvat en welke een algemeen maatschappelijk belang beogen.

Geschiedenis

Vrouwe Maria Emalia Dorrepaal overleed op 9 maart 1924. In haar testament werd een bedrag afgezonderd voor het in leven roepen van de Stichting met als doel de oprichting en instandhouding van een herstellingsoord “voor herstellenden om hen weer geschikt te maken voor het gewone dagelijks leven”. In januari 1925 wordt hiertoe het huis Leeuwenburg aan de Vlietweg aangekocht en in 1927 wordt het herstellingsoord geopend. In 1975 wordt het herstellingsoord opgeheven en wordt Huize Dorrepaal verhuurd aan de Stichting Schreuder van der Kolk, thans Middin. Vanaf dat moment gaat de Stichting verder als vermogensfonds.

bottom of page