top of page

Vereisten - criteria

Stichting Maria Emalia Dorrepaal stelt een aantal eisen aan een aanvraag:

 • het project dient te passen binnen de doelstelling van Stichting Maria Emalia Dorrepaal, zoals weergegeven op de homepage van deze website; 

 • voor iedere aanvraag dient een aanvraagformulier (inclusief bijlagen) te worden ingevuld, waarin u de vereiste gegevens dient in te vullen waaronder: ​​

  • een beschrijving van het project

  • een financiële onderbouwing;

  • een dekkingsplan;

  • de door u gevraagde bijdrage;

  • naam en contactgegevens van de aanvrager.​

 • indien de aanvraag wordt gedaan door een rechtspersoon dan dient de aanvraag vergezeld te zijn van de statuten, een recent KvK uittreksel en de meest recente jaarrekening;

 • indien de aanvraag wordt gedaan door een privé persoon dan dient de aanvraag te zijn vergezeld van een verklaring van een maatschappelijk werker.

De Stichting verleent in beginsel geen bijdrage aan:

 • de dekking van exploitatietekorten;

 • de aanschaf van computers;

 • de aanschaf van vervoersmiddelen. 

De Stichting geeft de voorkeur aan:

 • het verlenen van een substantiële bijdrage aan een project en is derhalve minder snel bereid financieel omvangrijke projecten te ondersteunen of projecten van grotere kapitaalkrachtige stichtingen of andere organisaties;

 • de ondersteuning van doelen in Nederland en Indonesië.

De Stichting geeft in beginsel een maximale bijdrage van EUR 10.000. 

bottom of page