top of page

Procedure

Aanvragen dienen door middel van een (volledig ingevuld) aanvraagformulier te worden aangeleverd. Op de pagina aanvraagformulier (en in het formulier zelf) is nader aangegeven hoe bijlagen dienen te worden aangeleverd. 

Eventueel aanvullende informatie dient bij voorkeur elektronisch te worden aangeleverd via een e-mail aan admin@stichtingdorrepaal.nl of via Wetransfer.com. 

Indien dit niet mogelijk per post gericht aan: 

Stichting Maria Emalia Dorrepaal

T.a.v. het Bestuur

Postbus 85441

2508 CC Den Haag

De Stichting vergadert twee keer per jaar. Van aanvragen die zijn ingediend in het tijdvak van 1 oktober tot en met eind februari krijgt u voor 1 mei uitslag. Van aanvragen die zijn ingediend in het tijdvak van 1 maart tot en met eind september krijgt u voor 1 december schriftelijk uitslag. 

Binnen drie maanden na afloop van het project dient u een projectverslag, inclusief financiële verantwoording in te dienen. 

bottom of page